Onze visie

Ons project

Onze visie

Ons project

De totale ontwikkeling van elk kind

turnzaal school Sint-Gillis Brussel

Wij willen goed onderwijs bieden en gebruiken als leidraad:

Wij vinden dat ieder kind uniek is. Daarom geven wij aandacht aan de totale persoon: met hoofd, hart en handen. Niet alleen kennis en inzicht vinden wij belangrijk, maar ook vaardigheden, attitudes en creativiteit.

Dit doen wij op twee verschillende manieren:

 • Vanuit elk kind zelf, met de eigen mogelijkheden en talenten.
 • Vanuit een zo breed en rijk mogelijk schoolaanbod. De kinderen leren over onze samenleving, over de wereld rondom ons.

Wij willen dat onze kinderen alle kansen krijgen in de samenleving. Daarom zijn wij een ‘brede school’. Wij willen onze kinderen en hun ouders kennis laten maken met andere organisaties uit de buurt: Culturele Centra De Pianofabriek en Ten Weyngaert, de Nederlandstalige bibliotheek, Brede School Sint-Gillis, de Tienerwerking, het Onderwijscentrum Brussel, CLB Pieter Breughel en nog veel meer. Wij proberen om elk jaar met nieuwe organisaties samen te werken.

sintgillisschoolbrussel leeszolder
sintgillisschoolbrussel leeszolder

Wij willen dat onze kinderen alle kansen krijgen in de samenleving. Daarom zijn wij een ‘brede school’. Wij willen onze kinderen en hun ouders kennis laten maken met andere organisaties uit de buurt: Culturele Centra De Pianofabriek en Ten Weyngaert, de Nederlandstalige bibliotheek, Brede School Sint-Gillis, de Tienerwerking, Ligo, het Onderwijscentrum Brussel, CLB Pieter Breughel en nog veel meer. Wij proberen om elk jaar met nieuwe organisaties samen te werken.

Het zorg-zaam leren in een krachtige leeromgeving

sint-gillisschool brussel speelplaats

Ieder kind is anders, met eigen vragen en problemen. 

 • Wij geven speciale zorg aan kinderen die meer tijd en ruimte nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en om te leren. Wij willen dat de kinderen genoeg kansen en mogelijkheden krijgen om te groeien.
 • Onze school heeft een zorgnet: dat zijn leerkrachten en andere partners die kunnen helpen in de kleuterafdeling en de lagere afdeling.
 • Wij proberen om een goed leer-en ontwikkelingsklimaat te creëren. We willen kinderen prikkelen, zin geven en inspireren om dingen bij te leren.

Om goed te kunnen leren, zijn volgende dingen heel belangrijk:

 • Een krachtige leeromgeving: dat is een school met inspirerende co-teachers in moderne klassen die onze kinderen elke dag weer uitdagen. 
 • Socio-emotionele ontwikkeling: kinderen moeten zich goed voelen om te kunnen leren. Wij willen dat de kinderen graag naar school komen en zich goed voelen. De school moet een tweede thuis zijn. De leerkrachten letten hier op door kinderen speciaal aandacht te geven, naar hen te luisteren en hen te helpen. Zo starten we de dag met een informele babbel waarbij de leerkrachten een luisterend oor zijn.
boeken basisschool Brussel
boeken basisschool Brussel

Om goed te kunnen leren, zijn volgende dingen heel belangrijk:

 • Een krachtige leeromgeving: dat is een school met inspirerende co-teachers in moderne klassen die onze kinderen elke dag weer uitdagen. 
 • Socio-emotionele ontwikkeling: kinderen moeten zich goed voelen om te kunnen leren. Wij willen dat de kinderen graag naar school komen en zich goed voelen. De school moet een tweede thuis zijn. De leerkrachten letten hier op door kinderen speciaal aandacht te geven, naar hen te luisteren en hen te helpen. Zo starten we de dag met een informele babbel waarbij de leerkrachten een luisterend oor zijn.
basisschool Sint-Gillis Brussel

Op onze school mogen kinderen zichzelf zijn. Zo kunnen kinderen openbloeien en genieten. De sfeer in de klas en op school vinden wij heel belangrijk. Wij werken aan het volgende:

 • Kinderen accepteren en respecteren elkaar.
 • Kinderen kennen hun eigen werkpunten en werken daaraan.
 • Kinderen kunnen vergeven en eerlijk zijn.
 • Kinderen zorgen voor elkaar en voor het materiaal.
 • Kinderen maken afspraken en kunnen afspraken nakomen.

Open en duidelijke communicatie

basisschool Sint-Gillis Brussel

Wij zijn een Nederlandstalige school

 • Wij schrijven onze boodschappen in het Nederlands in de agenda, op Smartschool en in de brieven. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen onze boodschappen begrijpt.
 • Ouders doen hun best om in het Nederlands met ons te communiceren.
 • Begrijpen wij elkaar niet? Dan kunnen de ouders of de school om een tolk vragen.

Veel van onze kinderen spreken thuis geen Nederlands. Daarom doen wij aan taalvaardigheidsonderwijs. Wij willen dat de kinderen beter worden in het Nederlands. Dat doen wij op deze manieren:

 • Wij werken aan luisteren, spreken en het zich uitdrukken.
 • Sommige kinderen zijn al goed in taal. Wij dagen die kinderen extra uit omdat wij dat belangrijk vinden: zoals je mening netjes zeggen, overleggen, onderhandelen en bespreken.
 • Je kan je verbaal uitdrukken door iets te zeggen. Je kan je ook non-verbaal uitdrukken door je lichaam te gebruiken. Dit leren de kinderen ook.
 • Alle vormen van communicatie vinden wij belangrijk: tussen de kinderen onderling, tussen de leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten.
lagere school Sint-Gillis Brussel
lagere school Sint-Gillis Brussel

Veel van onze kinderen spreken thuis geen Nederlands. Daarom doen wij aan taalvaardigheidsonderwijs. Wij willen dat de kinderen beter worden in het Nederlands. Dat doen wij op deze manieren:

 • Wij werken aan luisteren, spreken en het zich uitdrukken.
 • Sommige kinderen zijn al goed in taal. Wij dagen die kinderen extra uit omdat wij dat belangrijk vinden: zoals je mening netjes zeggen, overleggen, onderhandelen en bespreken.
 • Je kan je verbaal uitdrukken door iets te zeggen. Je kan je ook non-verbaal uitdrukken door je lichaam te gebruiken. Dit leren de kinderen ook.
 • Alle vormen van communicatie vinden wij belangrijk: tussen de kinderen onderling, tussen de leerkrachten onderling en tussen kinderen en leerkrachten.
Basisschool Brussel groene speelplaats

Wij zijn een katholieke school. Wij houden ons aan de ‘Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs’. We zijn een ‘dialoogschool’:

 • Kinderen moeten hun menselijke talenten ontwikkelen.
 • De volgende woorden vinden wij heel belangrijk: geloof, vertrouwen, liefde, goedheid, inzet, overgave en groeikansen krijgen.
 • Wij werken aan verbondenheid of connectie tussen kinderen en leerkrachten. Wij verwachten dat de ouders ons daarbij helpen.
 • Onze visie is christelijk geïnspireerd.
 • Wij hebben oog en respect voor alle religies.

  Je vindt dat terug in onze manieren van werken:

  • Hoeken- of contractwerk, groepswerk, projecten, samenwerking met andere klassen, leren omgaan met elkaar.
  • Kinderen leren rekening houden met elkaars inbreng en ideeën. Ze leren overleggen, taken verdelen, elkaar aanvullen en helpen.
  • Wij reiken onze kinderen algemene waarden aan zoals eerlijk zijn, verantwoordelijk zijn, solidair zijn, rechtvaardig zijn, verdraagzaam zijn en in gesprek gaan.
   Basisschool Brussel groene speelplaats
   Basisschool Brussel groene speelplaats

   Je vindt dat terug in onze manieren van werken:

   • Hoeken- of contractwerk, groepswerk, projecten, samenwerking met andere klassen, leren omgaan met elkaar.
   • Kinderen leren rekening houden met elkaars inbreng en ideeën. Ze leren overleggen, taken verdelen, elkaar aanvullen en helpen.
   • Wij reiken onze kinderen algemene waarden aan zoals eerlijk zijn, verantwoordelijk zijn, solidair zijn, rechtvaardig zijn, verdraagzaam zijn en in gesprek gaan.
    Basisschool Brussel groene speelplaats

    Wij zijn een open school en houden van duidelijke communicatie. Wij willen op een open manier in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten, directie, ouders, CLB en andere partners. De belangrijkste persoon is daarbij altijd het kind zelf. Daarom hebben wij een vertrouwensrelatie nodig. Wil je spreken met de leerkracht? Dat kan gewoon elke dag aan de klasdeur. Maar ook tijdens een oudercontact, infomoment of ander moment. De school schrijft berichten via Smartschool. Ouders kunnen dat ook. Verder hebben wij een praatcafé voor ouders en een leerlingenraad.