Ieder kind zijn eigenheid

Get Adobe Flash player

Beste ouders,

De eerste maand september hebben we reeds achter de rug. In deze periode hebben we ons als team nogmaals gebogen over de regels die we op onze school hanteren. We hebben de regels tegen het licht gehouden en besloten dat we deze nog eens extra in de verf willen zetten :

-We verwachten van elkaar dat we respectvol met elkaar omgaan zonder geweld te

gebruiken,

-dat we letten op taalgebruik en de algemene fatsoensregels naleven.

De regels van onze school zullen in de klassen nogmaals onder de aandacht worden gebracht. In elke klas en op de speelplaats komen posters met pictogrammen van de regels.

We gaan er vanuit dat u als ouders/verzorgers onze schoolregels (ook in de thuissituatie) ondersteunt.

We willen onze kinderen een zo veilig mogelijke omgeving bieden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit nog steeds in het kader van geweldloos verzet!

Indien zij de regels overtreden zullen wij in gesprek gaan met de kinderen en worden eventuele sancties of alternatieven besproken.

U als ouder wordt hiervan op de hoogte gebracht via een ‘rode’ brief of faro-vignet in de agenda.

Een menslievende groet,

Het leerkrachtenteam